Your address will show here +12 34 56 78
Lepší KSČM

Chtěl bych poděkovat všem, kteří našli odvahu nominovat mě do čela strany. Rozhodně to vnímám jako obrovský závazek, neboť KSČM čeká tvrdá práce, která nebude jednoduchá.


KSČM se po úspěšných volebních letech v roce 2012 a 2013 dostala do svízelné situace. Nutno též přiznat, že se objevila celá řada kritických hlasů. Na IX. sjezdu KSČM v Praze v roce 2016 se tyto kritické hlasy přerodily ve volbu poměrně nesourodého vedení KSČM. Bohužel vzájemné osobní animozity zasahovaly i do práce a výstupů KSČM, kdy jsme si mohli častěji číst o roztržkách uvnitř strany než o řešeních, které strana ve prospěch občanů nabízela a nabízí. Zásadní změnu práce, kterou KSČM nutně potřebuje, nepřinesl ani sjezd 2018, takže se nabízí posun v roce 2020.


Aby se neopakovaly děsivé výsledky KSČM z krajských voleb 2016 a ještě děsivější z října 2017 při volbách do Sněmovny, je nutné udělat krok vpřed, nevyčerpávat drahocennou energii na nesmyslné půtky uvnitř strany a začít se soustředit na občany a řešení problémů, které je trápí. Jsem jednoznačně toho názoru, aby si budoucí předseda/předsedkyně ÚV KSČM (ať už to bude kdokoli) mohl vybrat nejbližší spolupracovníky (místopředsedy), na které by se mohl maximálně spolehnout. Celý tým lidí totiž bude mít velmi těžký úkol – ukázat lidem, že jejich žlutou kartu vnímá a změní styl práce. Z hlediska vnitrostranického se pak bude muset poprat se změnami členské základny i úpravou fungování strany tak, aby byla schopna pružně a rychle reagovat na výzvy doby.

Co čekám od XI. sjezdu?

Vzhledem k omezenému časovému prostoru myslím, že by měly být jasně stanoveny úkoly, včetně termínů a odpovědnosti. V jakých oblastech by měly být stanoveny uvádím v další kapitole. Zejména ale očekávám, že po ukončení sjezdu budou všichni respektovat výsledek tohoto sjezdu a místo toho, aby se v domovských organizacích pustili do nové kampaně zpochybňování kteréhokoli představitele, se budou podílet na budování nové progresivní tváře KSČM. Od týmu, který po sjezdu usedne ve vedoucích funkcích, očekávám, že z KSČM udělá opět jasnou, srozumitelnou sílu.

Co dělat?

Je nutné říct, že neexistuje jednoduchý recept, jak ven z problémů. Není také vyloučeno, že některé nové kroky nenaplní všechna očekávání. Vedení strany je však v rámci struktury pouze jedno patro – máme zde také VV ÚV, ÚV, krajské a okresní výbory, jejichž úloha nebude o nic menší. O to ale bude důležitější práce každého jednotlivce a jeho chuť vítězit nad politickými konkurenty.


Podle mého soudu musí nastat tři zásadní kroky, na které by se měla zaměřit pozornost:

1. Jasný a srozumitelný program

Oprostit program pro občany od zbytečných frází a nicneříkajících tezí a prosazovat jasnou změnu ekonomického uspořádání, z něhož bude profitovat většina občanů. To například znamená snížit daňovou zátěž nízko a středně příjmovým skupinám, ale naopak zdanit nadnárodní giganty a velké společnosti, vč. bankovního sektoru. Samozřejmě zatočit s daňovými ráji – třeba nostrifikací společností po vzoru První republiky. Podporovat svébytnou zahraniční politiku ČR, pro níž bude hlavním měřítkem profit českých občanů.

2. Nový styl práce

Snad každý musí cítit, že v oblasti propagace strana zaspala nejvíce. Chybí jednoduchá stanoviska, přitažlivé výstupy, využití aktuálně dominujících informačních kanálů. KSČM není v současném stavu schopna postupovat diferenciovaně k jednotlivým segmentům voličstva. KSČM nezanalyzovala, kdo jsou voliči a potencionální voliči, což je nutné učinit k tomu, abychom věděli napříště ke komu vlastně mluvíme. V oblasti využití sociálních sítí strana tápe. Přitom ve společnosti existuje hlad po levicových řešeních. Marketing strany selhává a nepodílí se na posunu vpřed. Nebuduje přitažlivou značku pro další generace, čímž ztrácíme schopnost prodávat svá východiska a cíl. Nová doba si žádá odpovídající postupy a personálie, které budou schopny uspět v tvrdé konkurenci produktů marketingu a charismatických osobností.

3. Pružná a moderní strana

Struktura KSČM odpovídá stavu, kdy měla ve svých řadách více než 100 tis. členů. Za třicet let nedošlo k žádné reakci na vývoj členské základny i společnosti. Je nutné výrazným způsobem zredukovat počty různých poradních orgánů, komisí apod., čímž by se ušetřila energie, čas i peníze. Jádrem naší práce nesmí být lpění na formalismech, ale takové přístupy a taková stanoviska, která přinesou konkrétní výstup pro občany ČR. Jedině tak můžeme znovuobnovit autoritu KSČM mezi lidmi.