Your address will show here +12 34 56 78

Slide kandidát č. 2 do Zastupitelstva Jihomoravského kraje

Co potřebuje Česká republika

Naše země je plná skvělých a činorodých lidí. Bohužel je často brzdí byrokratický šiml, časté změny pravidel a infrastruktura – a to nejen na našich silnicích a dálnicích, které mnohdy připomínají spíše obrovská parkoviště. Neschopnost vládních činitelů posledních několik desítek let způsobila, že se v mnohých případech z naší země stala montovna součástek pro zahraniční podniky, které svým zaměstnancům v ČR platí pouze zlomek toho, co v mateřských zemích. Zatímco v Německu se mohou zaměstnanci těšit na více než stotisícové odměny za svou práci, v ČR je to v průměru (na který ještě dvě třetiny pracujících nedosahují) jen lehce přes 30 tisíc korun. Čeští občané musí ze svých platů, důchodů a mezd žít, ne pouze přežívat. Program KSČM jasně ukazuje, jakým směrem by měla Česká republika dále směřovat. V první řadě musí skončit stav, kdy jsou vyváděny desítky miliard korun do zahraničí, které zde pak chybí – ve zdravotnictví, školství, dopravě, na důchodech, v rozvoji. Ukazuje se totiž, že je mnohem větší problém nasytit bohaté než chudé. Česká republika už dále nesmí být odpadkovým košem Evropy, kam výrobci svezou, co by jinde neprodali. A malý podnikatel v ČR nesmí být brán na hůl, zatímco nadnárodní společnosti si mohou dělat téměř co chtějí. Zastavením vyvádění zisků do zahraničí by si každý pracující mohl nemálo polepšit ke svému dosavadnímu příjmu. Stejně tak je nutné snížit daně nízko a středně příjmovým skupinám a snížit DPH na základní potraviny. Mladí lidé a začínající rodiny nesmí být nevolníky hypotečních úvěrů a spekulantů, kteří tlačí ceny bydlení stále výše a dělá je tak pro mnohé nedostupným. Co je však základem rozvoje naší země je bezpečnost – ČR by neměla být přívěškem velmocí a čeští vojáci by neměli jezdit bojovat do cizích válek! Je nutné se zaměřit také na vnitřní bezpečnost – abyste se nebáli v noci jít po městě, nebo vyslat své děti do školy. Zákony musí platit pro všechny stejně a všem se musí měřit stejným metrem!

Co potřebuje Jihomoravský kraj

Na jižní Moravu je často nahlíženo „přespolními“ jako na kraj, jehož centrem je Brno a turistickým cílem Pálava a její malebné vesnice s vinnými sklípky. Jihomoravský kraj může ovšem nabídnout mnohem víc. K tomu je ovšem nutné, aby na její zájmy na centrální úrovni hájili ti, kteří jižní Moravu chtějí dynamicky rozvíjet. Nikoli ti, kteří dosud mysleli jen na vlastní kapsu a sami na sebe. Fungující síť domovů pro seniory, nemocnice a zdravotnická zařízení na špičkové úrovni nebo školy, které zajistí přísun všech potřebných profesí. Do nemocnic se nemůže jezdit umírat. Jihomoravský kraj má obrovský potenciál i v zahraničí – osobně jsem několikrát jednal s představiteli kupř. Čínské lidové republiky, kteří velmi oceňují to, čemu říkáme zlaté české ručičky a mají kapitál i vize k tomu, aby se kraj dále rozvíjel. Náš kraj nesmí zůstat na suchu – ani ekonomicky ani vodními a lidskými zdroji.

Co potřebuje Vyškovsko

Okres Vyškov jako nejmenší z okresů Jihomoravského kraje stojí často trošku stranou zájmu. Určitě má ale co nabídnout. Mým cílem je, aby byl skvělým místem pro život a atraktivním místem pro turisty. Jako člověk z malé vesnice vím, jak je důležité dopravit se do zaměstnání, školy či práce. Dopravní obslužnost i odlehlých míst je tedy jedním z bodů, na které je nutné pořád brát zřetel. Stejně tak na dostupnost služeb, jako je pošta, základní a mateřská škola, samoobsluha či lékařská střediska. Vyškovsko potřebuje také rychlé a kvalitní spojení do jihomoravské metropole – Brna. Je načase pohnout konečně s obchvaty měst a obcí – zejména Bučovic, ale i menších, jako jsou třeba Brankovice. Nesmí dojít k omezení péče ve vyškovské nemocnici. Naopak potřebujeme lékaře ve střediskových obcích a dostupnost terénních sociálních služeb i v nejodlehlejších částech vyškovského okresu.

Názory a komentáře

Články, názory a komentáře k politickému dění u nás i v zahraničí

Názory a komentáře

Rozhovor pro ParlamentníListy.cz: Vystrčilové, Stanjurové, Fialové…Hlavy v zadku USA. Mladý komunista Zachariaš naložil i globálním obchodníkům s pracující chudobou

09/09/2020

Filip Zachariaš vstupoval do KSČM ve svých osmnácti letech v roce 2011. Nyní kandiduje jako číslo 2 v Jihomoravském kraji a prolamuje řadu stereotypů,...

Názory a komentáře

Rozhovor pro CNN Prima News: Nechápu, že ve vyspělém státě finančně položí lidi na lopatky rozbitá pračka

28/07/2020

Narodil se po revoluci, v roce 1993. Když mu bylo 18 let, vstoupil do KSČM a na podzim bude kandidovat na post místopředsedy. „Už během útlého věku mě...

Názory a komentáře

Musíme být pro občany volbou č. 1!

30/06/2020

Rozhovor Haló novin s Filipem Zachariašem, členem Výkonného výboru ÚV KSČM a předsedou OV KSČM Vyškov Jste velmi mladý politik, a přitom jste ve vrcho...

Názory a komentáře

Mladý hrdina, který pro stávající mladé nikdy hrdinou nebude…

30/06/2020

Už delší dobu cítím potřebu napsat něco podobného. Teď po přečtení příběhu o mladém Oldovi Dolečkovi – hrdinovi, který se ve svém nízkém věku za...

Názory a komentáře

Příběh Lidic dojal celý svět. Kauza kolem ředitelky památníku je jen hledání senzace tam, kde by se hledat neměla

30/06/2020

Z vedení Památníku Lidice odstoupila dosavadní ředitelka Martina Lehmannová. V její rezignaci vyústil spor s lidickými dětmi a Českým svazem bojovníků...

Tak šel čas

 
  • Text HoverNarodil jsem se v malé vesnici Nemochovice na pomezí okresu Vyškov a Kroměříž do rodiny řidiče a pokladní. Později mi přibyl mladší bratr, kterému bohužel osud do života „nadělil“ hendikep. Jinak jsem byl normální kluk z vesnice, který po škole trávil svůj čas s kamarády v přírodě.Po základní škole následovala léta učednická na Gymnáziu v Bučovicích a následně na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. Během gymnaziálních let jsem si pravidelně přivydělával na brigádách různého typu (výroba izolačních skel, obsluha posklizňové linky apod.).
  • Text Hover
  • Text HoverUž během útlého věku mě zajímalo, jak fungují mechanismy společnosti. Proč bohatí neustále bohatnou a na druhé straně jsou zde rodiny, pro které znamená zkázu i rozbitá pračka nebo lednička. Že některé děti nemohou jezdit nejen na školní výlety, ale jejich rodiče nemají ani na obědy pro ně. A že máme nejdražší dálnice, telefonování a data. A taky, že se tady hodně krade (případně tuneluje, odklání a čerpá). To vše mě zavedlo až na politické kolbiště, které jedině toto může změnit…a taky to, že mám rád lidi 🙂


V mém případě nejsou nijak neobvyklé – v zimě rád rekreačně lyžuji, v létě naopak ve volném čase brázdím českou a moravskou krajinu na kole nebo se věnuji aktivní turistice u nás i v zahraničí. Pro můj život je též velmi důležitá kniha – pokud to není odborná literatura, tak sáhnu po severských detektivkách či autorech francouzského naturalismu a ruského realismu. 
  • Text Hover

Stojí za mnou

Ing. Kateřina Konečná
europoslankyně
S Filipem spolupracuji již od doby jeho středoškolských studií, kdy se mj. jasně postavil proti školnému na všech úrovních českého školství. Součet jeho aktivit, kterými se snaží zlepšit život nás všech, je obdivuhodný. Filip ke všem – i svým názorovým oponentům – přistupuje s pokorou, ale vyzbrojen jasnými a podloženými argumenty. Je to společenský a charismatický mladý muž, který si zaslouží určitě naši podporu.
prof. MUDr. Michael Doubek, Ph.D.
přední český hematolog, genetik a spisovatel
Filipa znám jako pracovitého a obětavého člověka, který neúnavně bojuje za práva neprivilegovaných a který se statečně vzpírá dnešnímu myšlenkovému mainstreamu. Filip je v mých očích také nadějí české levice, člověkem, který může přispět k tomu, aby se vymanila ze současné strnulosti. Má všechny předpoklady měnit věci k lepšímu, a proto má můj hlas.
JUDr. Vojtěch Filip
místopředseda Poslanecké sněmovny a přeseda KSČM
Filipa jsem blíže poznal, když začal jako stážista v centrále KSČM. Ihned se zapracoval. Od té doby jsme spolupracovali na celé řadě problémů, takže mohu s klidným srdcem říct, že středem zájmu Filipa Zachariaše je člověk a fakt, aby se mu lépe žilo. Podle mého soudu právě takové lidi potřebuje česká politika – český parlament.
MUDr. Jiří Maštálka
lékař, nositel Řádu přátelství
Dlouho jsem nepotkal člověka, který by měl takovou touhu měnit věci k lepšímu a sbližovat lidi. Filipovy práce si velmi vážím a určitě stojí za to, aby se za naše potřeby pral v Poslanecké sněmovně.
Dr. Ing. Jan Procházka
člen Českého střeleckého svazu
Celý život se mj. věnuji střelbě. Všichni střelci potvrdí, že je při ní důležitá rozvaha, soustředěnost a citlivost. Tyto vlastnosti potřebuje i naše politika a vzhledem k tomu, že jsem učil Filipa střílet, tak vím, že on jimi disponuje maximálně. Já mu svůj preferenční hlas ve volbách rozhodně dám.
Radek Kvapil
zemědělec
Venkov má své kouzlo, ale také své specifické problémy. Filip Zachariaš, který sám pochází z malé vesnice, tyto problémy vždy vnímal, stejně jako situaci malých zemědělců. Můj preferenční hlas rozhodně poputuje k němu.
Mgr. Václav Dycka
učitel, držitel titulu Ámos sympaťák a nejoblíbenější učitel Ústeckého kraje
Pokud ve volbách podpoříte Filipa, určitě nebudete litovat. Znám ho řadu let a moc mu fandím. Přestože je velmi mladý, má za sebou již pořádný kus poctivé práce, je pevný ve svých názorech, znalý věci, nezištný, obětavý a zastupující zájmy levicových voličů.
Radoslav Kotík
rybář, myslivec
Český a moravský venkov toho v posledních letech zažívá mnoho a se specifickými problémy se potýkají také rybáři a myslivci. Ve Filipovi mám záruku, že vždy, když je nutné řešit nějaký problém, tak se mu postaví čelem. O tom ostatně svědčí i jeho jednání s Moravským rybářským svazem, nebo zájem o řešení moru divokých prasat. Jižní Morava potřebuje, aby její zájmy hájil člověk právě takového ražení, proto volím Filipa Zachariaše.
Lubomír Pospíšil
starosta
Filip pomáhá řadě obcí již spoustu let. Lidé i obce potřebuji zastání a já garantuji, že to u Filipa Zachariaše najdete. Nežvaní, ale dělá!
MUDr. Blanka Chaloupková
lékařka
Tolik úsilí a péče věnoval Filip nápravám zanedbaného péče, řadu případů nešvarů našeho zdravotnictví jsme osobně konzultovali. Protože je jeho bratr hendikepovaný, má nesmírně rozvinutý cit pro péči o zdraví lidí. Tento cit je základním předpokladem pro výkon mandátu poslance a náš okres a kraj takového poslance potřebuje. Má můj preferenční hlas!